Planning

De ontwikkeling van het project is in volle gang. Dit is de planning.

Oplevering

We verwachten dat de behandeling bij de gemeente ongeveer 6 maanden duurt. Zodra de vergunning is verleend is de intentie om direct met de bouw te starten. Als alles meezit zou de eventuele oplevering medio 2023 zijn.

medio 2023
Aanvraag omgevingsvergunning in voorbereiding

De volgende stap naar de realisatie is de vergunningprocedure die doorlopen moet worden. De planning is om rond de zomer van 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning en bestemmingswijziging in te dienen bij de gemeente.

zomer 2021
Kerk heeft terrein verkocht

De verkoop en overdracht van het terrein heeft inmiddels plaatsgevonden. Het bestuur van de Volle Evangelie Gemeenschap De Ark heeft de locatie met de voormalige pastoriewoning in December 2020 overgedragen aan Middenmeer BV. Middenmeer BV is een aparte ontwikkel-bv die voor de realisatie van dit nieuwbouwproject is opgericht.

december 2020